SRNA

LADNĚ POHYBLIVÁ

Židle Srna je promyšlená kombinace organicky tvarovaných dílů z jasanového dřeva a subtilního kovového rámu. Spojení jednotlivých částí je vždy bez viditelných konstrukčních prvků.

Díky nezávislému pohybu obou lopatek opěráků se židle Srna přizpůsobí tvaru a pohybu každého lidského těla. Tvarování opěráků není náhodné, skrývají v sobě totiž kloubový mechanismus, který umožňuje jejich pohyb.


GRACEFULLY MOVING

The chair “Deer” is thought-out combination of organically shaped parts made of ash tree and subtle metal frame. The connections of the parts are invisible.

The chair accommodates to shape and movement of any human body thanks to independent movement of both back rest wings. The shape of rests is not random as the articulated mechanism enabling their movement is hidden inside them.


 

design: Miroslav Nachlinger, 2015

 

Koncept – produkt zatím není určený k prodeji. / Concept – product is not yet intended for sale.

 

foto: Johana Němečková